Materiaalmeester: Chris Vyt

Voorzitter: Eddy Paris

Penningmeester: Patrick Houbrechts

Secretaris: Tommy Paris